Potřebuji vyřídit

Jak zařídit zastupování nezletilé a nesvéprávné osoby

Za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce, za nesvéprávné osoby jedná opatrovník ustanovený soudem (je třeba při jednání předložit).

Podání lze doručit poštou nebo předat osobně správci poplatků: Ing. Lenka Chodilová (kancelář č. 3/363),  Ing. Gabriela Müllerová (kancelář č. 3/316b), Magistrát města Olomouce – odbor ekonomický, Palackého 14 (3. patro) 

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...